Dzięki maszynie Heesemann FBA 8 możliwa jest obróbka fornirów o grubości od 0,4 mm do 5 mm. Spełnia ona wszystkie wymagania dotyczące nowoczesnej produkcji forniru. Maszyna została zaprojektowana w systemie modułowym, dzięki czemu możliwe jest zbudowanie jednostki składającej się z jednego do czterech agregatów roboczych.

Specjalna prowadnica listwy okleinowej poprzez połączenie wałków dociskowych z krawędziami dociskowymi umożliwia dokładną kalibrację i czyste szlifowanie powierzchni.

Ustawienie wysokości dla każdej jednostki rolującej odbywa się przez serwomechanizm. Pozwala to na wykonywanie automatycznej regulacji, niezależnie dla każdego walca. Sterowanie zapewnia intuicyjny komputer przemysłowy.

Podstawowe dane techniczne:

– szerokość szlifowania: 650 mm lub 1350 mm

– prędkość posuwu: od 6 do 30 m/min

– Liczba agregatów: maksymalnie 4